วุฒิ ม.3 - ม. 6
ที่ ชื่อตำแหน่งงาน รหัส อาชีพ จำนวน เพศ อายุ วุฒิ การศึกษา ค่าจ้าง เงื่อนไขและสวัสดิการ ประเภทกิจการ บริษัท ที่อยู่
1 รปภ. 516930 5 21-35 ม.3+ ตกลง   อาหารบรรจุกระป๋อง บมจ.ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล 88/9 ม.4 ถ.กว้างไพศาล ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง โทร.0-7527-6088-97
2 หัวหน้าฝ่ายความสะอาด 714320 1 24-40 ม.6-ปวส. ตกลง ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่, มีปะสบการณ์ด้านงานความสะอาด รักษาความปลอดภัยและรับเหมาทำความสะอาด บ.เจ.อาร์.ซีเคียวริตี้ การ์ด จก. 223/17 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-211232
3 พนักงานสาธิตสินค้า 522030 5 ช/ญ 18+ ม.3+ ตกลง มีเบี้ยเลี้ยงวันละ 50 บาท จำหน่ายเครื่องตัดไฟ ศูนย์บริการคามีโอ 38/32 ถ.วังตอ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.01-6067187
4 พนักงานขาย 522090 3 ช/ญ 18+ ม.6+ ตกลง   จำหน่ายเครื่องตัดไฟ บ.เอ วาย อิเล็คทริกส์ จก. 34/10-11 ถ.วิเศษกุล ซ.11 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.0-7522-5758
5 พนักงานเก็บเงิน 421130 3 18+ ม.3+ ตกลง   จำหน่ายเครื่องตัดไฟ บ.เอ วาย อิเล็คทริกส์ จก. 34/10-11 ถ.วิเศษกุล ซ.11 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.0-7522-5758
6 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 413220 1 ช/ญ 30-40 ม.6,ปวช. ตกลง เคยทำงานด้านดูแลรักษาความสะอาดภายในอาคาร รับเหมาทำความสะอาด บ.ตรังออโต้คลีน จก. 284/17 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-230948
7 ตัวแทนประกันชีวิต   10 ช/ญ 18+ ม.3+ ตกลง   ประกันชีวิต บ.เอ ไอ เอ จก. (หน่วยคีรีทอง 3) ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.
8 ฝ่ายการตลาด 911320 5 ช/ญ 18+ ม.3+ ตกลง ขายเครื่องตัดไฟ ขายเครื่องตัดไฟ ศูนย์บริการมายด์แอนด์เฟิร์สเซฟตี้ 7/9 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-225007
9 พนักงานฝ่ายผลิต   1 18+ ม.6+ ตกลง   สกัดน้ำมันปาล์ม บ.ตรังน้ำมันปาล์ม จก. 168 ม.1 ถ.ตรัง-สิเกา อ.สิเกา จ.ตรัง โทร. 075-213508-9
10 พนักงานขาย 522090 1 ช/ญ 18+ ม.6+ ตกลง มีประสบการณ์ด้านการขายแอร์ จำหน่ายแอร์ ตรังแอร์โอเอเซ็นเตอร์ 47/2 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 0-222518
11 ผู้แทนขาย (sale) 341520 3 ช/ญ 18+ ม.6+ ตกลง ขายนมเปรี้ยวดัชมิลล์ มีประสบการณ์ มีใบขับขี่รถยนต์หรือกะบะ เบี้ยเลี้ยงวันละ 100/ว มีเงินหรือข้าราชการค้ำประกัน จำหน่ายเครื่องดื่ม หจก.ตรังสินธุ์พัฒนา 21/1 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 0-7522-0250
12 ซุปเปอร์ไวเซอร์ 122550 3 25-35 ม.6+ ตกลง ขับรถยนต์ได้ ควบคุมคนงานได้, มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ รักษาความปลอดภัยและทำความสะอาด บ.ที จี เอ็นเตอร์ไพรส์ จก. 4-6 ถ.เพลินพิทักษ์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.0-7522-6865
13 พนักงานฝ่ายขาย   9 20+ ม.3+ ตกลง ออกนอกสถานที่ ไปกับรถบริษัทและทีมงาน จำหน่ายเครื่องตัดไฟ ศูนย์บริการ มายด์&เฟริส เซฟตี้ สาขาตรัง 7/9 ม.4 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.บ้านควน อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-225007
14 พนักงานขาย   2 ช/ญ 20+ ม.3+ ตกลง มีเงินหรือคนค้ำประกัน ค้าปลีก ค้าส่ง หจก.ตรังสินธุ์ทัฒนา 21 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-218502
15 พนักงานขับรถตัก 833220 1 18-30 ไม่จำกัด 6,000 มีโอที ประกันชีวิต มีประสบการณ์ ประจำอ.สะเดา คอนกรีตผสมเสร็จ บ.แฮนสัน คอนกรีต (ประเทศไทย) จก. 64/6 ม.10 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง โทร. 075-225461-2
16 พนักงานขับรถ 832230 2 25+ ม.6+ ตกลง   ค้าส่งค้าปลีกเครื่องดื่ม เบียร์ โซดา หจก.ปักษ์ใต้การสุรา 1/5-6 ถ.พระราม 6 ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-218102
17 พนักงานร้าน   6 18+ ม.6+ ตกลง ประจำสาขาตรังและภูเก็ต ร้านสะดวกซื้อ บ.งานหนึ่ง จก. 83/25 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-224539
18 ผช.แผนกโรงเลื่อย 742130 5 28-35 ม.6+ ตกลง ควบคุมการเลื่อยไม้ของนายม้า, มีประสบการณ์โรงเลื่อย ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง บ.พรีเมียร์ พาราวู้ด จก. 111 ม.7 ถ.ต้นชด-นาวง ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โทร. 075-261544-6
19 พนง.ควบคุมคุณภาพ 315250 6 ช/ญ 18+ ม.3+ 140/ว   ไม้ยางพาราแปรรูปอบแห้ง บ.พรีเมียร์ พาราวู้ด จก. 111 ม.7 ถ.ต้นชด-นาวง ต.เขาวิเศษ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง โทร. 075-261544-6
20 พนักงานขาย 522020 2 ช/ญ 18+ ม.6+ ตกลง ขายของในร้าน จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านธีรกิจ ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-212659
21 แม่บ้าน   3 ช/ญ 18-35 ม.6 ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ รีสอร์ท บ.ทับเทวัญ จก. 140/2 ถ.โรงเรียน(ถ.ควนคีรี) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-203296
22 พนักงานเสริฟ   3 ช/ญ 18-25 ม.6,ปวช. ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ รีสอร์ท บ.ทับเทวัญ จก. 140/2 ถ.โรงเรียน(ถ.ควนคีรี) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-203296
23 ผู้ช่วยกุ๊ก   2 ช/ญ 18-40 ม.3 ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ รีสอร์ท บ.ทับเทวัญ จก. 140/2 ถ.โรงเรียน(ถ.ควนคีรี) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.
24 หัวหน้าแผนกแม่บ้าน   1 ช/ญ 25-35 ม.6 ตกลง ประสบการณ์ 3 ปีขึ้นไป รีสอร์ท บ.ทับเทวัญ จก. 140/2 ถ.โรงเรียน(ถ.ควนคีรี) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.
25 ไกด์   2 ช/ญ 20-35 ม.6 ตกลง มีประสบการณ์ อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไปเกี่ยวกับไกด์ รีสอร์ท บ.ทับเทวัญ จก. 140/2 ถ.โรงเรียน(ถ.ควนคีรี) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.
26 คนสวน   2 18-35 ม.3 ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ รีสอร์ท บ.ทับเทวัญ จก. 140/2 ถ.โรงเรียน(ถ.ควนคีรี) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.
27 ยามรักษาความปลอดภัย   1 20-35 ม.3 ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาพิเศษ รีสอร์ท บ.ทับเทวัญ จก. 140/2 ถ.โรงเรียน(ถ.ควนคีรี) ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.
28 รปภ. 516930 2 25+ ม.3 ตกลง   โรงแรม โรงแรมเอ็ม.พี.รีสอร์ท ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 0-7521-4230-45
29 พนักงานเสริฟ 512330 6 ช/ญ 18+ ม.3+ ตกลง   โรงแรม โรงแรมเอ็ม.พี.รีสอร์ท ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 0-7521-4230-45
30 พนักงานเสริฟ   5 ช/ญ 18+ ม.3+ ตกลง มีอาหารและที่พัก รีสอร์ท เกาะไหงแฟนตาซีรีสอร์ท ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-215923,211045
31 พนักงานสปา(นวดแผนโบราณ)   3 ช/ญ 18+ ม.3+ ตกลง มีอาหารและที่พัก รีสอร์ท เกาะไหงแฟนตาซีรีสอร์ท ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-215923,211045
32 แคชเชียร์   2 22-30 ม.6,ปวช. 5,000 มีที่พักและอาหาร 3 มื้อ รีสอร์ท เกาะมุกชาลีบีชรีสอร์ท 162 ม.2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โทร. 075-203281-2
33 กัปตัน (ซุปเปอร์ไวซ์เซอร์)   4 ช/ญ 22-35 ม.3 5,000+ มีที่พักและอาหาร 3 มื้อ รีสอร์ท เกาะมุกชาลีบีชรีสอร์ท 162 ม.2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โทร. 075-203281-2
34 พนักงานเสริฟ   6 ช/ญ 22-30 ม.3 3,500+ มีที่พักและอาหาร 3 มื้อ รีสอร์ท เกาะมุกชาลีบีชรีสอร์ท 162 ม.2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โทร. 075-203281-2
35 รองหัวหน้าพ่อครัว   2 25-35 ม.3 10,000 มีที่พักและอาหาร 3 มื้อ รีสอร์ท เกาะมุกชาลีบีชรีสอร์ท 162 ม.2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โทร. 075-203281-2
36 กุ๊ก   4 ช/ญ 20-35 ม.3 5,000 มีที่พักและอาหาร 3 มื้อ มีประสบการณ์ รีสอร์ท เกาะมุกชาลีบีชรีสอร์ท 162 ม.2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โทร. 075-203281-2
37 แม่บ้าน   6 ช/ญ 20-30 ม.3 3,500 มีที่พักและอาหาร 3 มื้อ รีสอร์ท เกาะมุกชาลีบีชรีสอร์ท 162 ม.2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โทร. 075-203281-2
38 แผนกซักรีด   2 ช/ญ 25-35 ม.3 6,000 มีที่พักและอาหาร 3 มื้อ มีประสบการณ์ รีสอร์ท เกาะมุกชาลีบีชรีสอร์ท 162 ม.2 ต.เกาะลิบง อ.กันตัง จ.ตรัง โทร. 075-203281-2
39 พนักงานขาย 522020 1 ช/ญ 18+ ม.3+ 3,500 มีประสบการณ์ด้านงานสต๊อกจะพิจารณาเป็นพิเศษ มินิมาร์ท ลิตเติ้ลมาร์ท 217/6-7 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมื่อง จ.ตรัง โทร.075-210457
40 พนักงานนวดหน้าประจำร้าน 514130 2 18+ ม.3+ ตกลง   บริการด้านผิวหน้า/ความงาม โกลเด้นเฮิร์บ บอดี้แคร์เซ็นเตอร์ 245/6 ถ.อุดมลาภ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-220014
41 พนักงานขาย 522090 2 ช/ญ 18+ ม.3+ ตกลง มีประกันสังคม,มีเบี้ยเลี้ยง,คอมมิชชั่น,เงินเดือน จำหน่ายเครื่องตัดไฟ ศูนย์บริการหมอไฟเซฟตี้ ตรัง 27/79 ซ.1 ถ.รักษ์จันทร์ ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-226232,01-2723595
42 พนักงานขายประจำร้าน 522020 1 18+ ม.3+ ตกลง มีความรู้เกี่ยวกับอิเล็กทรอนิกส์,หยุดวันอาทิตย์ ขายเครื่องใช้ไฟฟ้า ร้านอำนวยพรธุรกิจ 1/55 ม.2 ถ.ตรัง-ปะเหลียน ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-224717
43 ผช.พ่อครัว 512225 1 18+ ม.3+ ตกลง มีประสบการณ์ โรงแรม โรงแรมอมารี ตรังบีช รีสอร์ท 198-199 ม.5 ถ.หาดปากเมง-ฉางหลาง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง โทร.075-205888
44 แม่บ้าน 512110 10 18+ ม.3+ ตกลง   โรงแรม โรงแรมอมารี ตรังบีช รีสอร์ท 198-199 ม.5 ถ.หาดปากเมง-ฉางหลาง ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง โทร.075-205888
45 พนักงานไลน์ผลิต   30 ช/ญ 18-30 ม.6+ ตกลง   ผลิตยางแท่ง บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี (สาขาสิเกา) 139 ม.2 ถ.ตรัง-สิเกา ต.นาเมืองเพชร อ.สิเกา จ.ตรัง โทร. 075-213273-4
46 พนักงานขาย 522020 2 17-25 ม.6+ 3500 ผ่านงานขาย หยุดเดือนละ 3 วัน ,มีอาหารและที่พัก ขายของฝาก ร้านกนิษฐา 74/2 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-222033
47 สต๊อกสินค้า 413130 1 20-35 ม.6+ 4500-6000 ออกต่างจังหวัดได้ จำหน่ายนมเปรี้ยวบีทาเก้น ธรัตน์ชัยมาร์เก็ตติ้ง 31 ถ.น้ำผุดใต้ ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-210420
48 พนักงานส่งออก 413120 1 22+ ม.6/ปวช. ตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้,บันทึกเอกสารส่งออกและตรวจเช็คตู้คอนเทนเนอร์ โรงยาง บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรีย์ จำกัด (มหาชน) 13/1 ถ.จริงจิตร ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-2104500-2
49 ผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย 513230 5 18-25 ม.6-ปวช. 138/ว ทำงานเป็นกะได้ โรงพยาบาล โรงพยาบาลตรังรวมแพทย์ 61/39 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-218988
50 พนักงานเชียร์เบียร์ 522030 10 18+ ม.3+ 170/ว มีค่าคอมมิชชั่นส์จากฝา จำหน่ายสุราและเบียร์ช้าง บ.นำนคร 227/15 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-218695
51 ที่ปรึกษาโครงการ 341220 8 ช/ญ 18+ ม.6+ ตกลง   ประกันชีวิต บ.เมืองไทยประกันชีวิต (คุณสารภี) 109 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.01-2712738
52 ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ 723120 2 18+ ม.6+ 4300 ซ่อมรถจักรยานยนต์/มีใบขับขี่ จำหน่ายรถจักรยานยนต์ ธนทรัพย์ซูซูกิ 28/19 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-216989
53 เสมียน 419010 2 ช/ญ 18+ ม.6+ 5000 มีที่พักในเขตอ.เมือง สถานีน้ำมัน หจก.ตรังชยันต์บริการ 6 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-214066
54 หัวหน้าศูนย์กระจายสินค้า 413190 2 ช/ญ 20-40 ม.3+ ตกลง มีสถานที่เก็บสินค้า,มีรถกระบะเป็นของตนเอง ค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค บ.สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 2156 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ต.บางกะปิ อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ โทร. 02-3180062 ต่อ 1313
55 พนักงานขาย 522090 2 ช/ญ 20-40 ม.3+ ตกลง มีรถกระบะเป็นของตนเอง ค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภค บ.สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) 2156 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ต.บางกะปิ อ.ห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ โทร. 02-3180062 ต่อ 1313
56 พนักงานเสริฟ 512330 5 ช/ญ 18+ ม.6+ ตกลง มีที่พักให้,ใช้ภาษาอังกฤษได้พิจารณาเป็นพิเศษ รีสอร์ท เดอะ นริม่า บังกะโล รีสอร์ท 98 ม.5 ต.เกาะลันตา อ.เกาะลันตาใหญ่ จ.กระบี่ โทร. 075-607700,075-618081
57 พนักงานขาย 522020 2 18+ ม.6-ปวส. 3800 เข้ากะเวลา 08.00-18.00 , 10.00-20.30 น. ทดลองงาน 3 เดือน ,ช่วงทดลองงาน 3800บาท จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ ตรังเทเลคอม 120 ถ.รัษฎา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-215600,075-215611
58 พนักงานทั่วไป 422290 1 18-25 ม.6-ปวช. 120/ว ทดลองงาน 3 เดือนวันละ 100 ,สามารถพิมพ์ดีดได้ มีที่อยู่ในเขตเทศบาล,ทำบัตร-จัดยา คลินิก คลินิกหมอสุรเชษฐ์ 136/8 ถ.วิเศษกุล ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.01-8938008 (ร้านหนังสือนายอินทร์)
59 พนักงานเติมของกลางคืน 413190 5 18+ ม.6+ 4100 ทำงานช่วงกลางคืน,มีค่ากะ 500 บาท, ทำงาน23.00-08.00น. ห้างสรรพสินค้า บ.เทสโก้ โลตัส ตรัง 120/6 ม.6 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-225154
60 พนักงานจัดเรียงสินค้า 522015 10 ช/ญ 18+ ม.6+ 136/ว สามารถทำงานเป็นกะได้,รับ Part time ด้วย ห้างสรรพสินค้า บ.เทสโก้ โลตัส ตรัง 120/6 ม.6 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-225154
61 พนักงานขาย 522020 2 18-25 ม.3+ 4000 มีอาหารมื้อเที่ยง,เย็น จำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า เทียนทองการไฟฟ้า (สาขาตรัง) 171-173 ถ.ราชดำเนิน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-223677-9
62 พนักงานเช็คสต๊อก 413130 1 18+ ม.6+ ตกลง   ผลิตเค้ก,เบเกอรี่ สินโอชาเบเกอรี่ 25/25 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-211191
63 แคชเชียร์ 421130 2 18+ ม.3+ 145/ว ผ่านทดลองงาน 4500/ด.ทำงาน 09.30-21.00น. ห้างสรรพสินค้า ลีมาร์ท 25/5 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-215794,075-225871
64 ผช.แคชเชียร์   2 18+ ม.3+ 145/ว ผ่านทดลองงาน 4500/ด.ทำงาน 09.30-21.00น. ห้างสรรพสินค้า ลีมาร์ท 25/5 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-215794,075-225871
65 พนักงานขาย 522020 2 18+ ม.3+ 145/ว ผ่านทดลองงาน 4900+เงินขยัน 300 ทำงาน 09.30-21.00น. ห้างสรรพสินค้า ลีมาร์ท 25/5 ถ.สถานี ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-215794,075-225871
66 พนักงานเสริฟ 512330 5 ช/ญ 18-25 ม.6+ 3500 โสด,มีที่พักอาการ,ค่าเซอร์วิส รีสอร์ท บ.เกาะไหงรีสอร์ท จก. 44 ม.4 ต.เกาะลันดา อ.เกาะลันดา โทร.075-206925
67 พนักงานแคชเชียร์ 522020 3 ช/ญ 18-25 ม.6+ ตกลง โสด,มีที่พักอาการ,ค่าเซอร์วิส รีสอร์ท บ.เกาะไหงรีสอร์ท จก. 44 ม.4 ต.เกาะลันดา อ.เกาะลันดา โทร.075-206925
68 แม่บ้าน 512130 3 ช/ญ 18-25 ม.6+ ตกลง โสด,มีที่พักอาการ,ค่าเซอร์วิส รีสอร์ท บ.เกาะไหงรีสอร์ท จก. 44 ม.4 ต.เกาะลันดา อ.เกาะลันดา โทร.075-206925
69 พนักงานจัดเลี้ยง 512350 3 23-28 ม.3+ 3500+ พ้นภาระทางทหาร โรงแรม บ.โรงแรมธรรมรินทร์ 69/8 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-211211
70 เสมียนประจำร้าน 419010 2 ช/ญ 18+ ม.6+ ตกลง   จำหน่ายรถจักรยานยนต์ หจก.สนองพานิช 137-139 ถ.พระรามหก อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-218334
71 พนักงานจัดเรียงสินค้า 522015 40 ช/ญ 20+ ม.6+ 140/ว ทำงานเป็นกะได้ ห้างสรรพสินค้า บ.สยามแม็คโคร จก. (สาขาตรัง) 89 ม.2 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง
72 พนักงานชั่วคราว (ถ่ายสินค้า) 413090 20 ช/ญ 20+ ม.6+ 160-200 ทำงาน 7 วัน,เก็บรถเข็นและถ่ายสินค้า ห้างสรรพสินค้า บ.สยามแม็คโคร จก. (สาขาตรัง) 89 ม.2 ต.โคกหล่อ อ.เมือง จ.ตรัง
73 พนักงานยกของ 933390 2 20+ ม.3+ 130/ว   การขายส่งเครื่ยงเรือน ร้านประสิทธ์เฟอร์นิเจอร์ 183 ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-299240,214916
74 พนักงานทั่วไป   3 20-35 ม.3-ม.6 135/ว ปฏิบัติงานทั่วไป อุตสาหกรรมยางรถยนต์หล่อดอก บริษัท ดีเจพี รีเทรดดิ้ง พลานท์ จำกัด 75 ม.9 ถ.เพชรเกษม ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง โทร.01-5992732,01-9052859
75 ช่างเชื่อม 721230 2 18+ ม.3+ ตกลง ทำงานรับเหมาที่รพ.วัฒนแพทย์และบริเวณในจ.ตรัง รับเหมาก่อสร้าง นายประเสริฐ ไชยศิริ 33/3 ซ.สรรพากร ถ.พัทลุง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-220481,09-4744050
76 พนักงานขับรถ 832210 2 20+ ม.6+ ตกลง   ผลิตอาหารเยือกแช่เยือกแข็ง บ.ตรังชัวร์ 88/8 ม.4 ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-276011-4
77 รูมเมด 914120 1 20+ ม.3+ 3500   โรงแรม วัฒนาพาร์ค โฮเต็ล จำกัด 315/7 ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร. 075-216216
78 พนักงานเสริฟ 512330 2 ช/ญ 18-25 ม.3+ ตกลง มีอาหาร,ที่พัก,โสด ร้านขายอาหารซีฟูด เรือนทิพย์ซีฟูด หาดปากเมง ม.4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง โทร.075-274041,01-4770067
79 ผู้ช่วยกุ๊ก 512225 1 ช/ญ 18-25 ม.3+ ตกลง มีอาหาร,ที่พัก ร้านขายอาหารซีฟูด เรือนทิพย์ซีฟูด หาดปากเมง ม.4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง โทร.075-274041,01-4770067
80 กุ๊ก 512230 1 ช/ญ 18-25 ม.3+ ตกลง มีอาหาร,ที่พัก ร้านขายอาหารซีฟูด เรือนทิพย์ซีฟูด หาดปากเมง ม.4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง โทร.075-274041,01-4770067
81 พนักงานขายของที่ระลึก 522020 1 18-25 ม.3+ ตกลง มีอาหาร 2 มื้อ บริษัททัวร์ ทิพย์อันดามันทัวร์ หาดปากเมง ม.4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง โทร.075-274041,01-4770067
82 พนักงานประจำออฟฟิศ 419010 1 18-25 ม.6-ปวช. ตกลง มีอาหาร 2 มื้อ บริษัททัวร์ ทิพย์อันดามันทัวร์ หาดปากเมง ม.4 ต.ไม้ฝาด อ.สิเกา จ.ตรัง โทร.075-274041,01-4770067
83 พนักงานขาย 522020 5 ช/ญ 18-25 ม.3+ 136/ว   ห้างสรรพสินค้า สิริบรรณชอปปิ้งเซ็นเตอร์ 42 ถ.เจิมปัญญา ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-211351-4
84 พนักงานส่งสินค้า 915190 1 18-30 ม.3+ 150/ว   ขายสินค้าอุปโภค/บริโภค ร้านวิจิตร 38/1 ถ.หลังตลาด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-218904
85 พนักงานส่งเอกสาร 413390 1 20-26 ม.3-ปวช     จำหน่ายโทรศัพท์มือถือ คอมโมบาย 42 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง โทร.075-222555,075-223314
86 พนักงาน Q.C 742280 10 ช/ญ 18+ ม.6+ 136/ว   แปรรูปไม้ยางพารา วู้ดเวอร์ค ยูไนเต็ด 105 ม.3 ต.หนองช้างแล่น อ.ห้วยยอด จ.ตรัง โทร.075-271659-61

ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 11/11/04
โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง