ปริญญาตรี ปวช.-ปวส. ม.3-ม.6 ไม่จำกัดวุฒิ
วุฒิปริญญาตรี
ที่ ชื่อตำแหน่งงาน รหัสอาชีพ จำนวน เพศ อายุ วุฒิ ค่าจ้าง เงื่อนไขและสวัสดิการ ประเภทกิจการ บริษัท ที่อยู่
1. จนท.ชั่งยางและตีเปอร์เซ็นต์  413145

3

22+ ป.ตรี ตกลง ดูแลตรวจสอบด้านชั่งยางและตีเปอร์เซ็นต์, มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์, สามารถประจำต่างจังหวัดได้ โรงยาง บ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จก. (มหาชน) 13/1  ถ.จริงจิตร  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7521-0500-2
2. เจ้าหน้าที่การตลาด  241960 2 22-30 ป.ตรี ตกลง จบการประมงหรือสัตวบาล  ประสบการณ์ด้านงานขาย  ขับรถยนต์ได้  มีใบขับขี่  ออกพื้นที่ต่างจังหวัดได้  จำหน่ายน้ำยาเคมี และปรับสภาพบ่อกุ้ง บำบัดน้ำเสีย เทคโนโลยีสากลเพื่อสิ่งแวดล้อม 136/45  ถ.อุดมลาภ  ซ.7  (ถ.โรงเรียน)  อ.เมือง  โทร. 0-7522-0416  เข้าซอยประมาณ  100 ม.
3. หัวหน้าฝ่ายบัญชี   1 ช/ญ 20-35 ป.ตรี ตกลง ใช้คอมฯ ได้  ทำภาษีและปิดงบการเงินได้  มีความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์  ขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ รับเหมาก่อสร้าง บ.เอส เอ็ม ดี ดิเวลลอปเม้น จก. 28/17  ถ.เพลินพิทักษ์  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7521-2000
4. พนักงานฝ่ายสินเชื่อ  

1

ช/ญ 20-30 ป.ตรี ตกลง จบการเงินหรือการธนาคาร  ออกต่างจังหวัดได้  มีความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ รับเหมาก่อสร้าง บ.เอส เอ็ม ดี ดิเวลลอปเม้น จก. 28/17  ถ.เพลินพิทักษ์  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7521-2000
5. วิศวกรโยธา  

1

20-30 ป.ตรี ตกลง จบวิศวกรรมโยธา  ประสบการณ์ก่อสร้าง 1 ปี  ใช้  AUTO CAD  ได้, คำนวณโครงสร้าง  วางแผนก่อสร้าง, ประมาณราคา  ขับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ได้ รับเหมาก่อสร้าง ์บ.เอส เอ็ม ดี ดิเวลลอปเม้น จก. 28/17  ถ.เพลินพิทักษ์  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7521-2000
6. พนักงานขาย 522020

1

20-25 ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ จำหน่ายรถจักรยานยนต์ บ.ตั้งใจซูซูกิ จก. 205/1  ถ.ห้วยยอด  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7521-4722
7. ฝ่ายภาษี  

1

20-25 ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ จำหน่ายรถจักรยานยนต์ บ.ตั้งใจซูซูกิ จก. 205/1  ถ.ห้วยยอด  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7521-4722
8. ผช.ผู้จัดการห้องอาหาร  

1

ช/ญ 25-35 ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์อย่างน้อย  3  ปี รีสอร์ท บ.ทับเทวัญ  จก. 140/2  ถ.โรงเรียน (ถ.ควนคีรี)  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง จ.ตรัง  
9. ผู้จัดการฝ่ายขาย  

1

ช/ญ 25-35 ป.ตรี ตกลง จบการตลาด  ประสบการณ์อย่างน้อย  5 ปี รีสอร์ท บ.ทับเทวัญ  จก. 140/2  ถ.โรงเรียน (ถ.ควนคีรี)  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง จ.ตรัง  
10. พนักงานการตลาด  241960

1

20-30 ป.ตรี 7,000+ จบด้านการเกษตร, มีความรู้ด้านไม้ผลหรือมีประสบการณ์ด้านงานขาย เคมีเกษตร บ.แอดวานซ์ครอปซายน์ 99/227  ม.8  ต.บางรักพัฒนา  ต.บางบัวทอง  จ.นนทบุรี  โทร. 01-8068085
11. หัวหน้าแผนกตัดหัวปลา 122220

1

ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ผลิตภัณฑ์ปลาดบดแช่แข็ง บ.กันตังซีฟู้ด จก. 59 ถ.กิตติคุณ  ต.กันตัง  อ.กันตัง  จ.ตรัง  โทร. 0-7525-1450
12. ครูผู้สอน 231022 6

22-30 ป.ตรี ตามวุฒิ รักการสอน, จริงใจ, สอนวิชาคณิตศาสตร์ สถาบันกวดวิชา สถาบันสมาร์ทเบรน (สาขาดวงกมล) 417/4  ถ.กันตัง  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-1747-5995
13. โฟร์แมน 315260 2 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตามวุฒิ จบดานอุตสาหกรรมการเกษตร, วิทยาศาสตร์อาหาร  ผลิตอาหารเยือกแช่เยือกแข็ง บ.ตรังชัวร์ 88/8  ม.4  ต.นาท่ามเหนือ  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7527-6011-4
14. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี 241130 1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตกลง จบด้านการบัญชี, สามารถทำบัญชีสรรพากรได้, มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ, มีบ้านพักให้ ผลิตอาหารเยือกแช่เยือกแข็ง บ.อุตสาหกรรมห้องเย็น กันตัง 32/50  ซ.หลิมสกุล  ถ.ขื่อนา  ต.กันตัง  อ.กันตัง  จ.ตรัง  โทร. 0-7525-1275
15. เจ้าหน้าที่ประจำโรงงาน 131220 1 ช/ญ 25+ ป.ตรี ตกลง จบด้านปริญญาตรีด้านการจัดการอุตสาหกรรม ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัทตรังการพิมพ์ 4-6  ถ.เพลินพิทักษ์  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7522-6865
16. ผช.สมุห์บัญชี 343440 1 ช/ญ 28+ ป.ตรี ตกลง จบด้านการบัญชี, มีประสบการณ์ด้านการทำบัญชีไม่ต่ำกว่า  10  ปี ผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ บริษัทตรังการพิมพ์ 4-6  ถ.เพลินพิทักษ์  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7522-6865
17. ฝ่ายขายประจำภาคใต้ 241960 7 ช/ญ 18-40 ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ด้านการขาย, มีโทรศัพท์มือถือและรถยนต์จะพิจารณาพิเศษ จำหน่ายข้าวสาร บ. ซี ฟู้ดสโตร์ 59/12  ถ.เพลินพิทักษ์  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7521-1611
18. พนักงานแผนกจัดซื้อโรงงาน 341610 1

25+ ป.ตรี ตกลง ด้านการเงิน/การตลาด/วิศวกร, มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อไม่น้อย 2 ปี  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้, มีความรู้ด้านระบบคุณภาพจะพิจารณาพิเศษ โรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม บ.ล่ำสูง (ประเทศไทย) จำกัด 99/9  ม.2  ถ.สิเกา - กะลาเส  ต.กะลาเส  อ.สิเกา  จ.ตรัง  โทร. 0-7526-7275
19. เจ้าหน้าที่  O.P.D.  422290 2 24- ป.ตรี ตกลง ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ป่วย, ทำบัตรผู้ป่วย คลีนิก ตรังชาตะสหคลีนิค 20-22  ถ.ห้วยยอด  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7521-8060
20. โปรแกรมเมอร์

213110

1 ช/ญ 20+ ป.ตรี ตกลง จบด้านคอมพิวเตอร์, สามารถเขียนโปรแกรมได้ จำหน่ายรถจักรยานยนต์ หจก.ตั้งใจพัฒนายานยนต์ (สาขาย่านตาขาว) 1/11  ถ.สุนทรนนท์  ต.ย่านตาขาว  อ.ย่านตาขาว  จ.ตรัง  โทร. 075-240751-3
21. เจ้าหน้าที่ห้องแลป

311110

1

20+ ป.ตรี 6000+ จบด้านเทคโนโลยีการยาง, เน้นประสบการณ์ ผลิตยางข้นอัดแท่ง บ.รัษฎารับเบอร์เท็กซ์ 211  ม.5  ต.ปากคม  อ.ห้วยยอด  จ.ตรัง  โทร. 0-7521-0088
22. เจ้าหน้าที่เภสัชกร (Full Time)

222490

1 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตกลง มีใบประกอบโรคศิลป์, มีประสบการณ์  2 ปี, ทำงาน  08.00 - 17.00  น. ห้างสรรพสินค้า บ.สยามแม็คโคร จำกัด (สาขาตรัง) 89  ม.2  ต.โคกหล่อ  อ.เมือง  จ.ตรัง
23. เจ้าหน้าที่เภสัชกร (Part Time)

222490

3 ช/ญ 22+ ป.ตรี ตกลง มีใบประกอบโรคศิลป์, ทำงานจันทร์ - เสาร์ 18.00 - 22.00 น. วันอาทิตย์  08.00 - 17.00  น. ห้างสรรพสินค้า บ.สยามแม็คโคร จำกัด (สาขาตรัง) 89  ม.2  ต.โคกหล่อ  อ.เมือง  จ.ตรัง
24. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ

412230

1 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตกลง มีรถยนต์และใบขับขี่เป็นของตัวเอง, มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ  (ประจำสาขาตรัง) เช่า - ซื้อรถยนต์ บมจ.จีอี แคปปิตอล ออโตลิส (สาขาตรัง) 117/8-9  ม.2  ต.โคกหล่อ  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7522-5322
25. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ

412230

1 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตกลง มีรถยนต์และใบขับขี่เป็นของตัวเอง, มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ  (ประจำสาขาพัทลุง) เช่า - ซื้อรถยนต์ บมจ.จีอี แคปปิตอล ออโตลิส (สาขาตรัง) 117/8-9  ม.2  ต.โคกหล่อ  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7522-5322
26. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสินเชื่อ

412230

1 ช/ญ 18+ ป.ตรี ตกลง มีรถยนต์และใบขับขี่เป็นของตัวเอง, มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ  (ประจำสาขา อ.ทุ่งสง) เช่า - ซื้อรถยนต์ บมจ.จีอี แคปปิตอล ออโตลิส (สาขาตรัง) 117/8-9  ม.2  ต.โคกหล่อ  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7522-5322
27. พนักงาน  Telesales

241960

1

18+ ป.ตรี ตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี, มีประสบการณ์ด้านเช่า-ซื้อ จะพิจารณาเป็นพิเศษ เช่า - ซื้อรถยนต์ บมจ.จีอี แคปปิตอล ออโตลิส (สาขาตรัง) 117/8-9  ม.2  ต.โคกหล่อ  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7522-5322
28. ฝ่ายจัดซื้อ 412230 1

20+ ป.ตรี ตกลง จบด้านการตลาด, บัญชี, สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้, มีที่พักให้ จำหน่ายรถจักรยานยนต์ บ.พัฒนาซูซูกิ 205/1  ถ.ห้วยยอด  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7521-4722
29. ฝ่ายธุรการ 419010 1

20+ ป.ตรี ตกลง จบด้านคอมพิวเตอร์, มีที่พักให้ จำหน่ายรถจักรยานยนต์ บ.พัฒนาซูซูกิ 205/1  ถ.ห้วยยอด  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7521-4722
30. ซุปเปอร์ไวเซอร์ 214910 2

  ป.ตรี ตกลง จบด้านวิศวอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ผลิตอาหารเยือกแช่เยือกแข็ง บ.ตรังชัวร์ 88/8  ม.4  ต.นาท่ามเหนือ  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7527-6011-4
31. ผู้จัดการโรงเรียน 123330 1

20+ ป.ตรี ตกลง จบสาขาการตลาด บริการนวด, สปา ไทย ไทย สปา 32-36  ถ.ไทรงาม  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7522-2986-7
32. เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 123130 1 20+ ป.ตรี ตกลง สามารถใช้คอมพิวเตอร์, มีรถจักรยานยนต์, มีความคิดสร้างสรรค์, สามารถติดต่อกับบุคคลภายนอกได้ บริการนวด, สปา ไทย ไทย สปา 32-36  ถ.ไทรงาม  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร. 0-7522-2986-7
33. รีเซฟชั่น 422220 1 20+ ป.ตรี ตกลง โสด  ส่วนสูง  160  ขึ้นไป, ทำงานเป็นกะ โรงแรม วัฒนาพาร์ค โฮเต็ล จำกัด 315/7  ถ.ห้วยยอด  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร.0-7521-6216
34. ผู้จัดการฝ่ายบุคคล 123220 1 ช/ญ 30+ ป.ตรี ตกลง มีประสบการณ์ โรงแรม วัฒนาพาร์ค โฮเต็ล จำกัด 315/7  ถ.ห้วยยอด  ต.ทับเที่ยง  อ.เมือง  จ.ตรัง  โทร.0-7521-6216


ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 11/11/04
โดย สำนักงานจัดหางานจังหวัดตรัง