การเดินทางโดยรถยนต์       
        1. ทางหลวงสาย กรุงเทพฯ - ชุมพร - สุราษฎร์ -ทุ่งสง - ห้วยยอด - ตรัง  รวมระยะทาง  828  กิโลเมตร 

        2.ทางหลวงสาย กรุงเทพฯ - ชุมพร แยกเข้าถนนเพชรเกษมเดิม -ระนอง - พังงา - กระบี่ - ตรัง  รวมระยะทาง  1,020  กิโลเมตร

        3. รถโดยสารประจำทางปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ (ธรรมดา) จากสถานีขนส่งสายใต้                   

สอบถามรายละเอียด   โทร.4347192  (รถปรับอากาศ)  และ โทร. 4345557-8 (รถธรรมดา) ทุกวัน

 

การเดินทางโดยรถไฟ        
        มีรถไฟเดินทางทุกวัน  วันละ  2  ขบวน

                1. รถด่วน   กรุงเทพฯ- ตรัง         17.05-09.40 น.                  ตรัง-กรุงเทพ        17.20-10.30  น.

                2. รถเร็ว    กรุงเทพฯ-กันตัง        18.20-12.10 น.                  กันตัง-กรุงเทพฯ    15.00 - 09.00  น.

สอบถามรายละเอียด   กรุงเทพฯ โทร. 02-2237010, 02-2237020        ตรัง  โทร. 075-218012, 075-213082 

การเดินทางโดยเครื่องบิน  (สายในประเทศ)          

ตารางบิน  กรุงเทพฯ - ตรัง

เที่ยวบิน

             กรุงเทพฯ - ตรัง

     ตรัง - กรุงเทพฯ

ออก ถึง ออก ถึง
TG 251 09.00 10.30    
TG 252     11.10 12.40
พีบีแอร์        
9Q576 15.20 16.50    
9Q577     17.10 18.40

สอบถามรายละเอียด   กรุงเทพฯ  โทร. 2800070-90     ตรัง  โทร. (075) 218066, 219923 และ 210804  

การคมนาคมภายในจังหวัด 
             ในตัวเมืองมีรถสามล้อเครื่อง (ตุ๊กตุ๊ก) บริการขนส่งในเขตเทศบาล หากเดินทางติดต่อระหว่าง อำเภอ มีบริการรถประจำทาง และรถสองแถวเล็กหรือจะเดินทางโดยรถตู้ ซึ่งหาเช่าได้จากบริษัททัวร์ใน ตัวเมืองตรัง ------------------------------------------------------------------------------
ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อสอบถามรายละเอียดก่อนล่วงหน้า
[ขออภัยหากข้อมูลผิดพลาด หากท่านมีข้อมูลที่ถูกต้อง หรือต้องการเพิ่มเติมข้อมูล
กรุณาแจ้งให้ทางผู้จัดทำทราบด้วย  ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ]