ชื่ออำเภอ ชื่อตำบล ชื่อผลิตภัณฑ์

เมืองตรัง

น้ำผุด กล้วยแปรรูป
  นาท่ามใต้ พืชไร่ (ข้าวโพดหวาน)
  นาโยงใต้ ปูนขาว
  ควนปริง ตีเหล็กนาป้อ  (มีดพร้า)
  บ้านโพธิ์ ดอกไม้ใบยางพารา
  นาพละ ข้าวซ้อมมือ (ข้าวสารบรรจุถุง)
  หนองตรุด ข้าวเกรียบผลไม้ - สมุนไพร
  โคกหล่อ วุ้นมะพร้าว
  นาท่ามเหนือ จักสาน
  นาโต๊ะหมิง กล้วยอบน้ำผึ้ง
  บางรัก หินลับมีด
  นาตาล่วง ขนมเปี๊ยะ
  บ้านควน แป้งสาคู (ทำขนม)
  นาบินหลา จักสาน,ผักปลอดสารพิษ
ห้วยยอด ทุ่งต่อ บริการอบสมุนไพรเพื่อสุขภาพ
  บางกุ้ง สุกรขุน
 

ลำภูรา

ขนมเค้ก, ขนมอบ (เบเกอรี่)

  วังคีรี ผ้าห่มจากเศษผ้า
  เขากอบ  ผลิตภัณฑ์ไม้เทพธาโร, ถ้ำเลเขากอบ, ข้าวซ้อมมือ
  หนองช้างแล่น หมากอีแปะ/หมากแห้ง
  ปากคม มโนห์รา
  บางดี ผ้าทอ, แหล่งท่องเที่ยวทะเลสองห้อง
  ในเตา กล้วยฉาบ, กลองยาว
  เขาขาว เย็บจากมุงหลังคา
  เขาปูน ยาดม, ยาหม่อง
  ท่างิ้ว อ่างเก็บน้ำท่างิ้ว,มาลัยดินหอม
  ห้วยยอด น้ำตกโตนคลาน
  ปากแจ่ม ผ้าบาติก, น้ำตกปากแจ่ม
  นาวง ผ้าทอไสบ่อ
  ห้วยนาง แกะสลักรูปหนังตะลุง
กันตัง กันตังใต้ กะปิจากกุ้ง
  เกาะลิบง ถ้ำมรกต
  คลองชีล้อม ผลิตภัณฑ์จักสานก้านจาก (เสวียนหม้อ)
  โคกยาง ลิเกป่า
  ควนธานี เครื่องแกง
  นาเกลือ ปลากระเบนตากแห้ง
  บางเป้า ผลิตภัณฑ์จักสานก้านธูปฤาษี
  บางสัก ผลิตภัณฑ์จักสานใบเตย
  บางหมาก ผลิตภัณฑ์อาหารจากแป้ง (ขนมปัง)
  บ่อน้ำร้อน บ่อน้ำร้อน  บ่อน้ำแร่
  ย่านซื่อ ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก
  คลองลุ ผลิตภัณฑ์จากก้านจาก
  วังวน หอยนางรม
ปะเหลียน ท่าข้าม แปรรูปอาหารทะเล (น้ำปลา)
  บ้านนา ไตปลาทรงเครื่อง
  เกาะสุกร แปรรูปอาหารทะเล (ปลาเค็ม)
  แหลมสอม ข้าวซ้อมมือ
  สุโสะ สับปะรดกวน
  ลิพัง ไม้กวาด
  ทุ่งยาว ข้าวเกรียบ
  ปะเหลียน ปลาสามรส (ปลาฉิ้งฉ้างอบเครื่อง)
  บางด้วน จักสาน (สุ่มไก่)
  ท่าพญา พิมเสน  การบูร
ย่านตาขาว ย่านตาขาว ดอกไม้จัน
  เกาะเปียะ ผักปลอดสารพิษ
  ทุ่งกระบือ หมูหยอง
  ทุ่งค่าย ระกำหวาน
  นาชุมเห็ด ข้าวซ้อมมือ
  ในควน ผลิตภัณฑ์กะลามะพร้าว
  โพรงจระเข้ ไม้กวาดดอกหญ้า
  หนองบ่อ เทริดมโนราห์และเครื่องแต่งตัว
สิเกา ไม้ฝาด หาดปามเมง, หาดฉางหลาง, หาดเจ้าไหม, หาดราชมงคล
  กะลาเส ขนมอบแห้ง
  เขาไม้แก้ว สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชีวิตชาวบ้าน
  บ่อหิน จักสานใบเตย, กลุ่มแปรรูปอาหารทะเล (ปลาเค็ม)
  นาเมืองเพชร จักสานก้านมะพร้าว, เต้าเจี้ยว, ดอกไม้ประดิษฐ์ (เกล็ดปลา)
รัษฎา หนองปรือ ผลิตภัณฑ์แกะสลักไม้เทพธาโร
  หนองบัว  ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม
  เขาไพร ผลิตภัณฑ์แกะสลักไม้เทพธาโร
  คลองปาง ผลิตภัณฑ์ไข่เค็ม
  ควนเมา ผลไม้ฝรั่ง
นาโยง นาหมื่นศรี ผ้าทอนาหมื่นศรี
  ช่อง น้ำตกกะช่อง
  ละมอ ผักปลอดสารพิษ
  นาโยงเหนือ เต้าเจี้ยว
  นาข้าวเสีย เทริดมโนราห์
  โคกสะบ้า ข้าวหลาม
วังวิเศษ วังมะปรางเหนือ จักสาน
  เขาวิเศษ วังนกน้ำ
  ท่าสะบ้า คณะกลองยาว
  วังมะปราง จักสานไม้ไผ่
  อ่าวตง น้ำตกร้อยชั้นพันวัง
กิ่งอำเภอหาดสำราญ ตะเสะ ผลิตภัณฑ์ใบเตย
  หาดสำราญ กะปิ, กุ้งแห้ง, ปลาเค็ม
  บ้าหวี ไม้กวาดดอกหญ้า