ทำเนียบหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดตรัง
สำนักงานพระพุทธศาสนา

ลำดับที่

ส่วนราชการ / สถานที่ตั้ง

ชื่อ - สกุล / ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

ที่ทำงาน ที่บ้าน มือถือ

1.

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง
อาคารหอประชุมพุทธคุณพาหุง  ถ.พระราม 6   อ.เมือง  จ.ตรัง  92000
นายประวิทย์   สิงห์อินทร์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดตรัง

0 7521 4835

 

0 6960 5877