::: รายละเอียดโครงการ :::


ชื่อโครงการ:
จัดซื้่อ โต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์
ประเภท:
สอบราคา
รายละเอียด:
โต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ม.4 ต.ท่าสะบ้า อ.วังวิเศษ จ.ตรัง (โต๊ะ จำนวน 30 ตัว เก้าอี้ จำนวน 240 ตัว เต็นท์ จำนวน 3 หลัง) โต๊ะ เก้าอี้ เต็นท์ ม.4,5,6 ต.นาพละ อ.เมือง จ.ตรัง (โต๊ะ จำนวน 60 ตัว เก้าอี้ 110 ตัว เต็นท์ จำนวน 6 หลัง) (รายละเอียดและคุณลักษณะตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกำหนด)
ราคากลาง:
550,000.-   บาท
ขายแบบ:
26 ธันวาคม 2556 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2557
สถานที่ขายแบบ:
กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เอกสารสอบราคาชุดละ:
500.-   บาท
ยื่นซอง:
26 ธันวาคม 2556 ถึง วันที่ 8 มกราคม 2557
สถานที่ยื่นซอง:
กองคลัง ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
ประกาศรายชื่อ:
ผู้ลงประกาศ:
หน่วยงาน:
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง
เบอร์โทรศัพท์:
075-218262
ที่ตั้ง:
ศาลากลางจังหวัดตรัง (หลังเก่า) ถนนพัทลุง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
วันที่ลงประกาศ:
26 ธันวาคม 2556
เอกสารแนบ:


กลับหน้าหลัก
ออกจากระบบ