::: รายละเอียดโครงการ :::


ชื่อโครงการ:
จ้างเหมาโครงการบุกเบิกถนนลูกรัง สายตรัง-สตูล ถึงถนนห้วยน้ำตก
ประเภท:
สอบราคา
รายละเอียด:
ผิวจราจรลูกรัง ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ระยะทาง 500 เมตร ถมดินยกระดับหนาเฉลี่ย 2.00 เมตร เกรดปรับเกลี่ยบดอัด ปริมารตดินถมไม่น้อยกว่า 9,600 ลบ.ม. พร้อมท่อลอดเหลี่ยมขนาด 2.10 x 2.10 x1.00 x 0.20 เมตร จำนวน 10 ท่อน "รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลกำหนด"
ราคากลาง:
1,300,000   บาท
ขายแบบ:
21 ตุลาคม 2556
สถานที่ขายแบบ:
เทศบาลตำบลทุ่งยาว
เอกสารสอบราคาชุดละ:
2,000   บาท
ยื่นซอง:
21 ตุลาคม 2556 ถึง 5 พฤศจิกายน 2556
สถานที่ยื่นซอง:
เทศบาลตำบลทุ่งยาว
ประกาศรายชื่อ:
6 พฤศจิกายน 2556
ผู้ลงประกาศ:
อรุณศรี
หน่วยงาน:
สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งยาว
เบอร์โทรศัพท์:
075288022
ที่ตั้ง:
99 ม. 2 ต.ทุ่งยาว อ.ปะเหลียน
วันที่ลงประกาศ:
22 ตุลาคม 2556
เอกสารแนบ:


กลับหน้าหลัก
ออกจากระบบ