**ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ใช้ได้กับ Internet Explorer (IE) เท่านั้น (ถ้าใช้ IE แล้ว ไม่สามารถใช้งานได้ ให้ set ค่าระบบ IEใหม่ ดังนี้
เปิดระบบสารบรรณ --> Tool --> Compatibility view settings -->จะมีเลข 123.242.177.1 ปรากฎ ให้กดปุ่ม Add ---> กด Close )

[ถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของแผ่นดิน ]

[ เว็บไซต์จังหวัดตรัง ]                         [ เว็บไซต์ตรัง เมืองแห่งความสุข ]

[ เว็บไซต์ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดตรัง ]